Meten is weten, duurzame bijdrage DailyPack

Wat is fijnstof

Fijnstof is een vervuilende stof en één van de componenten die onze luchtkwaliteit bepalen. Fijnstof (of PM = Particular Matter) zijn kleine niet zichtbare vaste deeltjes in de lucht tot 10 micrometer groot (0,01 millimeter). Fijnstof wordt meestal gemeten als PM10, PM2.5 en PM1 (ultrafijn stof) in ug/m3 (= microgram per kubieke meter). Fijnstof in de buitenlucht is sinds een aantal jaren ook vrij goed te meten met goedkope sensoren, die met een optische laser het aantal deeltjes in de lucht telt, in plaats van het gewicht te wegen. Te veel fijnstof is slecht voor de menselijke gezondheid.

Fijnstof bestaat maar voor een paar procent uit roet, maar uit onderzoek blijkt juist roet de meeste gezondheidsschade op te leveren. Roet komt vrij bij verbranding (van verbrandingsmotoren en houtstook). De natuur zelf produceert fijnstof door zand, vulkanisch as en zeezout. Maar 75 procent van de totale hoeveelheid is het gevolg van menselijk handelen. Bronnen zijn transport, industrie, veehouderij (met name kippen) en houtstook.

DailyPack wil door het meten van CO2 en het verzamelen van deze data bewustwording creëren voor de gezondheidsrisico’s van fijnstof en CO2.
De sensoren zijn opgehangen bij de locatie laden & lossen.

Lees alles over het Samen Meten programma van het RIVM.

Wat is CO2

CO2 is een klimaat-verstorende stof. De opwarming van de aarde is het gevolg van CO2, en dit is een serieuzer probleem. De CO2-concentratie stijgt elk jaar. In de jaren 2000 werd de “magische grens” van 400ppm als een “point of no return” gezet. Bij teveel CO2 in de lucht raakt de aarde dus oververhit